tel: 06 14 32 64 00info@goodmvoadvies.nu

Impact vergroten, footprint verkleinen

Op weg naar certificering, langetermijnrelevantie en waardecreatie

Wat wij doen

Good MVO-advies helpt je concreet de stap te maken naar maatschappelijk verantwoord en betekenisvol ondernemen. Iets wat verder gaat dan dubbelzijdig printen, afval scheiden en de introductie van een fietsenplan. Zonder geitenwollen sokken en puur idealistische ideeën, maar met objectieve metingen, certificering en rapportages. Om je zo aantoonbaar te onderscheiden op het gebied van waardecreatie, duurzaamheid en maatschappelijke relevantie. En daarmee je organisatie blijvend te versterken.

Ontwikkeling, implementatie en borging van MVO-strategieën

Due diligence en risicomanagement

Hulp bij de keuze van keurmerken, certificaten of rapportagevormen

Meten en documenteren

Advies en begeleiding bij certificeringen

MVO-rapportage en shareholdercommunicatie

Voorbereiden op en begeleiding bij aanbestedingen

Interim MVO-management

Voortgangsbewaking en audits

Middenin de materie en de samenleving
Onze rol beperkt zich echter niet tot alleen jouw organisatie. We zetten breed in en zitten middenin de materie en de samenleving. Zo brengen wij onderwerpen, kennis en ervaringen in bij webinars, publicaties en debatten. Discussiëren we met auteurs, denktanks, brancheverenigingen en belangenorganisaties. En geven we voorlichting aan onderwijsorganisaties en andere belanghebbenden.

Daarnaast proberen we overheden, brancheorganisaties, ngo’s en andere beleidsmakers te beïnvloeden en geven we hen advies. We ondersteunen en nemen – soms pro bono – deel aan maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid en MVO. Bovenal verbinden we. En brengen we gelijkgestemde organisaties met elkaar in contact om zo hun expertise op dit gebied succesvol te koppelen.

Het goede voorbeeld geven
Wij hebben een ‘paperless’ bedrijfsvoering. Als we moeten reizen rijden we volledig elektrisch of maken gebruik van het openbaar vervoer. De inkomende papier- en kartonstroom wordt volledig gerecycled. Ons eigen papiergebruik is geminimaliseerd. Wij printen geen e-mailberichten of rapporten en werken volledig digitaal. Onze externe vergaderlocatie is CO2-negatief maar vaker kiezen we voor Teams of Zoom. Onze elektriciteit is zo groen als gras. De CO2-uitstoot van Good MVO-advies (scope 1 en 2) wordt jaarlijks gecompenseerd via het Fair Climate Fund (Project India, Schoon koken op biogas).

Fair climate fund good mvo advies
Jouw organisatie blijvend versterken?
Maak van uw MVO inspanningen geen kostenpost maar een investering in de nieuwe economie.
GOOD MVO Advies.nu is partner van MVO Nederland.
© Good MVO Advies 2020 - 2021
Website door SlimSocial
cartbullhornchevron-downwarning