tel: 06 14 32 64 00info@goodmvoadvies.nu

In 4 stappen naar duurzaamheid

Onafhankelijk, transparant en zonder gedoe

Hoe we werken

Hoe we werken? Heel simpel eigenlijk. En volledig onafhankelijk en transparant. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Baseren ons plan van aanpak op jouw verwachtingen en budget. Of dat nou het volledige 4-stappen-traject is of een specifieke deelopdracht: wij realiseren het.

Ons beproefde 4-stappenplan:

Stap 1: Vrijblijvend en kosteloos kennismaken
ca. 1,5 tot 2 uur
Als het klikt, dan werkt het. Dat is tenminste wat wij geloven. Graag maken we dan ook eerst even persoonlijk kennis om een indruk te krijgen van jou en je organisatie. En vice versa natuurlijk. Wat zijn je duurzaamheidsambities en veranderbereidheid? Welke stappen heb je al genomen? En waar ligt je adviesbehoefte? Ook bespreken we onze werkwijze, voorwaarden en tarieven. Wel zo helder. En met schriftelijk feedback en een globaal plan van aanpak binnen één week.
Gratis een eerste advies?
Vraag een kennismakingsgesprek aan
Stap 2: Inventarisatie en onderzoek

Als duidelijk is wat je wilt bereiken, bepalen we samen de uitgangspunten van het MVO-plan. Dit met name door middel van interviews, ook met medewerkers van de verschillende afdelingen; duurzaamheid moet immers breed gedragen worden. Als we de uitgangspunten in beeld hebben, en jij hierop een ‘go’ gegeven hebt, sluiten we deze fase af met een rapport ‘Voorlopig MVO-plan’.

Stap 3: Presentatie en finetuning plan

In fase 3 bespreken we het ‘Voorlopig MVO-plan’ inhoudelijk. Met jou, de medewerkers die voor de directe uitvoering van belang zijn en andere betrokkenen. Uiteindelijk maken we het plan definitief. Ook presenteren we reeds behaalde resultaten, de nog te behalen doelen en bepalen we onze rol hierin. Of dat nu MVO-teamleider of -lid is, voortgangscontroleur of kwaliteitsmanager. We sluiten af met het ‘Definitief MVO-plan’.

Stap 4: Uitvoering, rapportage, reflectie en bijsturing

En uiteindelijk breekt de fase aan waar we met z’n allen naar toegewerkt hebben: de uitvoering. Ook daarbij zijn we nauw betrokken. Zo bevorderen wij het transitieproces en rapporteren we regelmatig over de voortgang en de resultaten, reflecteren we en stellen we zo nodig bij. Uiteindelijk is het duurzaamheidsplan geïmplementeerd en beperkt onze bijdrage zich tot een periodieke audit.

Een specifieke case bespreken?
Maak van uw MVO inspanningen geen kostenpost maar een investering in de nieuwe economie.
GOOD MVO Advies.nu is partner van MVO Nederland.
© Good MVO Advies 2020 - 2021
Website door SlimSocial
chevron-down