tel: 06 14 32 64 00info@goodmvoadvies.nu

Consultatie wettelijke regeling voor BV's met een maatschappelijk doel gepubliceerd

9 maart 2021

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 9 maart jl. een consultatie gepubliceerd met betrekking tot de aanzet tot een wettelijke regeling voor Besloten vennootschap met een maatschappelijk doel

Deze consultatie is een vervolg op de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 10 juli 2020 aan de Tweede Kamer waar nader wordt ingegaan op de kenmerken waaraan een wettelijke regeling voor een BVm zou moeten voldoen.

Doel van de beoogde wettelijke regeling is de erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen (waaronder ook begrepen sociale ondernemingen) die toebehoren aan een besloten vennootschap. De regeling maakt mogelijk een BVm-status te verwerven waarmee aan met name zakelijke relaties duidelijk wordt gemaakt dat voor de onderneming het sorteren van maatschappelijke impact boven het uitkeren van winst.

Van de regeling wordt verwacht dat deze het de ondernemingen met een BVm-status en hun stakeholders (zoals impactfinanciers, overheden, zakelijke opdrachtgevers, afnemers etc) gemakkelijker maakt om elkaar te vinden en met elkaar zaken te doen.

Bij de totstandkoming van deze aanzet is gekeken naar voorbeelden in andere lidstaten van de Europese Unie die al een wettelijke regeling voor maatschappelijke ondernemingen hebben. Van de 27 lidstaten plus Zwitserland hebben 16 lidstaten wetgeving gericht op de ondersteuning van maatschappelijke ondernemingen. In drie lidstaten is wetgeving in voorbereiding. Veel van deze wetgeving berust, net als in deze aanzet wordt voorgesteld, op het kunnen verkrijgen van een status als maatschappelijke onderneming.

De volledige tekst van de aanzet is te downloaden op de website mijnoverheid.nl onder consultaties.

Bron: mijnoverheid.nl

Terug naar nieuwsoverzicht
Maak van uw MVO inspanningen geen kostenpost maar een investering in de nieuwe economie.
GOOD MVO Advies.nu is partner van MVO Nederland.
© Good MVO Advies 2020 - 2021
Website door SlimSocial
chevron-down